Centar Faktor

Mi smo društvo specijalizirano za poslove upravljanja potraživanjima

Centar Faktor d.o.o.
Radnička cesta 39, 10000 Zagreb
+385 1 7788 560