Faktoring je usluga kojom našim Partnerima i Klijentima omogućujemo prodaju njihovih potraživanja u trenucima kada su im likvidna financijska sredstva najpotrebnija te kada nisu u mogućnosti doći do izvora kratkoročnog financiranja

Oslobađanjem kapitala koji je zaključan u potraživanjima – fakturama i ne zauzimajući svoje kreditne linije, naši partneri i kljijenti mogu eksponencijalno poboljšati svoju poziciju.

Ostale prednosti faktoringa su:

  • povećanje obrtnih sredstava;
  • jednostavan pristup financijskim sredstvima;
  • dodatni rabati kod svojih dobavljača;
  • prijevremena plaćanja;
  • oslobađanje svojih limita, kako kreditnih tako i garantnih kod komercijalnih banaka;
  • pretvaranje potraživanja u novac;
  • ubrzavanje procesa naplate čime direktno utječete na bolju financijsku sliku svog društva. 

S jasno definiranim potraživanjem (fakturom) koju želite prodati i na taj način stvoriti svojem društvu dodatnu likvidnost, možemo vam ponuditi razne modele financiranja, kao što je niže pojašnjeno

USLUGE

Faktoring

Jest otkup nedospjelog potraživanja, nastalog temeljem isporučene robe ili usluge, a kojega dobavljač temeljem ispostavljene fakture prodaje CENTAR FAKTORU.

Otkup dospjelog potraživanja

Ili višestruke kompenzacije, jesu financiranje kupaca kada su fakture dobavljača dospjele.

Financiranje dobavljača

Predstavlja odobreno fianciranje od strane CENTAR FAKTORA i to obveze kupca prema dobavljaču, bilo da se dobavljač nalazi u zemlji ili inozemstvu.

Otkup mjenice

Jest isplata eskontirane (umanjene) vrijednosti mjenice za iznos troška financiranja od strane CENTAR FAKTORA.

Bezregresno financiranje

Predstavlja odobreno financiranje od strane CENTAR FAKTORA i to bez regresa strana uključenih u pojedini otkup potraživanja.

Regresno financiranje

Predstavlja odobreno financiranje od strane CENTAR FAKTORA i to uz regres tj garanciju plaćanja određenim sredstvom osiguranja plaćanja.

Faktoring predstavlja model kratkoročnog financiranja putem ustupa ili prodaje nedospjelog potraživanja.

Centar Faktor je pružio do sada uspješnu suradnju brojnim društvima i to ponajviše malim i srednjim. Najuspješniji smo na području otkupa nedospjelih potraživanja i to putem razlličitih oblika faktoringa.

Najuobičajniji oblik je tuzemni ili domaći faktoring, putem kojega prodavatelj potraživanja – dobavljač – prodaje svoje nedospjelo potraživanje prema svojem kupcu Centru Faktor, dok istovremeno Centar Faktor isplaćuje isto potraživanje prodavatelju potraživanja – dobavljaču na poslovni račun.

Jedan od aktivnijih pristupa otkupu nedospjelog potraživanja jest i obrnuti ili dobavljački faktoring putem kojega kupac prodaje svoju obvezu, a sve kako bi prije isplatio svog dobavljača.

Financiranje mjenice – otkup, prijevremeni iskup – je kao način kratkoročnog financiranja bilo dobavljača ili kupca prisutno na razini cijele EU i kao takvo predstavlja jednostavan način optimizacije svojih bilančnih pozicija, kako bi se iskoristio potencijal raspoloživih likvidnih sredstava.

Međunarodni faktoring je isti kao i tuzemni, osim što su kupci i dobavljači u različitim državama. Centar Faktor surađuje s mnogim međunarodnim partnerima putem kojih ima mogućnost financiranja međunarodnog faktoringa u gotovo svim priznatim državama.

Svakako, postoje potraživanja koja se mogu i ona koja se ne mogu financirati. Centar Faktor pristupa svakom upitu temeljito i stručno te daje odgovor na pitanje da li se i kako priprema svako pojedino financiranje, prilagođeno svakom pojedinom upitu.

Centar Faktor dospjela potraživanja otkupljuje isključivo temeljem unaprijed dobivene suglasnosti sudionika vjerovničko-dužničkog odnosa, kakvog obično imaju dobavljač i kupac i to temeljem njihovih međusobnih komercijalnih odnosa.

Poseban odjel, Centra Faktor – Financijske kompenzacije, svakodnevno direktno komunicira s više od 200 partnera s kojima stvara i provodi financijske kompenzacije, a sve u smjeru naplate dospjele tražbine koju je CF-u ustupio klijent.

Osiguranjem potraživanja u cijelosti preuzimamo rizik neplaćanja vaših kupaca te se obvezujemo da vam u slučaju, ako kupac ne plati račun, potraživanje podmirimo bez obzira na državu kupca.

Partneri u pružanju ove usluge su međunarodno prisutne specijalizirane kuće za osiguranje potraživanja i kreditnog rizika, a s kojima CF usko surađuje.

Centar Faktor aktivno i konstantno komunicira sa svim svojim partnerima, a sve u smjeru postizanja što kvalitetnijeg omjera kvalitete i cijene svoje usluge koju pruža.

Kao partner, Centar Faktor pokušava uvijek pronaći kompromis u pogledu cijena svojih usluga jer jedino naplaćen posao je dobro odrađen posao – a dobro odrađen posao je preduvjet dugoročnog odnosa. Centar Faktor nikada ne naplaćuje svoje usluge prije izvršenja.

Kako bismo vam bili u mogućnosti dostaviti informaciju o cijeni naše usluge, kao i ostale informacije koje bi vas mogle zanimati, molimo vas da nam se obratite na mail info@centarfaktor.eu ili putem Kontakt obrasca.

SEKTORI

IT

IT

pharma

Farmacija

services

Usluge

Construction

Građevina

metalurgy

Metalurgija

retail

FMCG / Maloprodaja

hospitality

Turizam i ugostiteljstvo

Agro

automotive

Auto industrija

energy

Energija

public services

Javne usluge

Mediji

Svjesni smo da veliku ulogu u našem poslovanju ima upravo faktor vremena. Stoga kod stvaranja poslovnog odnosa uvijek nastojimo probleme gledati kao nove izazove te ih u što kraćem mogućem roku riješiti, kako bi klijenti i partneri dobili što brži odgovor i uslugu.

ZA SVA PITANJA SLOBODNO SE OBRATITE NAŠIM STRUČNJACIMA.

Pitaj stručnjaka