Sudar Damir
Sudar DamirZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Damir Sudar rođjen je 24.12.1959. 57 godišnji hrvatski državljanjin iskusan je iz područja bankarstva i djelatnosti financijskih institucija, isto tako ima bogata iskustava sa vođenjem i upravljanjem banaka i financijskih institucija a isto tako sa članstvima u nadzornim odborima banke. Diplomirani je ekonomist. Diplomirao je 1983 iz vanjske trgovine i bankarstva na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
Od siječna 2015. zaposlen je u Commerz Finanz Gemeinschaftsunternehmen BNP Paribas Personal Finance und Commerzbank, Munchen, Njemačka kao poslovni kozultant. Od ožujka 2011. do prosinca 2014. zaposlen je bio u UniCredit banka d.d., Zagreb, Hrvatska u Retail HQ, Upravljanje prodajom, Poduzetničko bankarstvo, na radnom mjestu Key Account Manager. Prije toga od ožujka 2003. do lipnja 2010. drži poziciju direktora hrvatskog predstavništva LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt am Main, Njemačka. Uz tu funkciju istodobno bio je i direktor tvrtke, kćeri LHB Trade koja se bavi leasingom, trgovanjem nekretninama, poslovnim savjetovanjem i faktoringom. Od ožujka 1998. do ožujka 2003. zauzima poziciju zamjenika direktora podružnice u LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt am Main. Od veljače 1991. do veljaće 1998. radi u Kreditnom odjelu LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt am Main. Od svibnja 1985. do veljaće 1991. radi u direkciji poslova s inozemstvom a od listopada 1983. do travnja 1985. u Direkciji deviznih sredstava i Službi kratkoročnih kreditnih linija Zagrebačke banke d.d., Zagreb. Od siječnja 1995. do siječnja 2005. bio je i član nadzornog odbora LHB Internationale Handelsbank, Frankfurt am Main, Njemačka, dva mandata. Aktivno priča Nemački, Engleski jezik, a Hrvatski mu je i maternji jezik.
Trenutno vrši funkciju Zamjenika Predsjednika Nadzornog Odbora.