Goran Kovačić

Član Uprave

Goran Kovačić, rođen 14.3.1983. u Daruvaru. 2001. završio je Srednju šumarsku školu u Karlovcu, a 2007. diplomirao je na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.

2015. godine završava master studije na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji u Beogradu. Poslovnu karijeru započinje 2007. u Impuls Leasingu (RBA grupacija), 2011. započinje raditi u Allianz Osiguranju, a 2012. prelazi u Centar Faktor, gdje je i dalje operativno zadužen za definiranje i komercijalizaciju usluga društva, kreiranje osnovnog portfolia klijenata i partnera te sustavnu nadogradnju poslovanja društva.

Stručnjak je za faktoring, višestruke kompenzacije, leasing, prodaju i strukturiranje financijskih produkata sukladno potrebama klijenata. Goran govori hrvatski i njemački jezik.

Trenutno vrši funkciju Člana Uprave.